Title

wd123

西安交通大学

9

粉丝
|

23

关注
|

0.00

牛币

| 私信 | 关注

个人名片

王丹

本科

18291434303

18291434303@163.com

重庆 市辖区 万州区 奉节县公平镇沙湾村

最近访问

  • 区间

    09:09

  • 放放

    12:21

  • 脉动

    06:09

发表论文 1篇

Jia Hongjie, Yu Xiaodan and Yu Yixin, “An improved voltage stability index and its application”, Int

申请专利1项

Jia Hongjie, Yu Xiaodan and Yu Yixin, “An improved voltage stability index and its application”, Int

获得奖项 2项

1957.01 

1940.01 竞标书修改

Document